โปรแกรมที่1 : สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้
 
   
     
 
โปรแกรมการเดินทาง
08.00 น.
 พร้อมกันจุดนัดหมายออกเดินทางสู่สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้
09.00 น.
 เดินทางชมเรือนยอดไม้แห่งแรกในประเทศไทย ความยาว 175 เมตร สูง 18 เมตร จากนั้นเดินชม
 ป่าพรุ และพรรณไม้ต่างๆ 
11.00 น.
 เดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
12.00 น.
 กลับสู่ตัวเมืองตรัง
 อัตราค่าบริการ สอบถามได้:  084-6906738 (คุณอิศเรศ)
อัตรานี้รวม...
 รถรับส่ง ตัวเมืองตรัง - สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้
 น้ำดื่มระหว่างเดินทาง
 ไกด์นำเที่ยว
 หมายเหตุ : โปรแกรมนี้จัดเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 
 - สามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรม โดยเริ่มช่วงบ่ายได้
 

 
     
     
 
 
     
Current Pageid = 240